" คือฝ้าย...คือไหม...สายใยจากภูมิปัญญา"

รายละเอียด

ครั้งที่จัดทำ
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ผู้แต่ง
คณะกรรมการรณรงค์ให้ใช้สินค้าและบริการไทย
ISBN/ISSN
-
หมวดหมู่
-
ผู้จัดทำ
-
ปีที่จัดทำ
-
สถานที่จัดทำ
-
ลักษณะวัสดุ
-
ชื่อชุด
-
เลขหมู่
677 ค-ค
หัวเรื่อง
1.ผ้า. 2.ฝ้าย, การค้า. I.ชื่อเรื่อง.
บทคัดย่อ/บันทึก
-