120 อาชีพ เกษตรกรรมทางเลือก

รายละเอียด

ครั้งที่จัดทำ
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ผู้แต่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ISBN/ISSN
-
หมวดหมู่
-
ผู้จัดทำ
-
ปีที่จัดทำ
-
สถานที่จัดทำ
-
ลักษณะวัสดุ
-
ชื่อชุด
-
เลขหมู่
630 ป-ห ล.13
หัวเรื่อง
1.อาชีพ -- การแนะแนวอาชีพ. 2.เกษตรกรรม -- การบริหาร. I.ชื่อเรื่อง.
บทคัดย่อ/บันทึก
-