ข่าวสารเกษตรศาสตร์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2553

รายละเอียด

ครั้งที่จัดทำ
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ผู้แต่ง
รำไพ ภูวราห์
ISBN/ISSN
0125 104x
หมวดหมู่
-
ผู้จัดทำ
-
ปีที่จัดทำ
-
สถานที่จัดทำ
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลักษณะวัสดุ
-
ชื่อชุด
-
เลขหมู่
-
หัวเรื่อง
1.เกษตรศาสตร์. I.ชื่อเรื่อง.
บทคัดย่อ/บันทึก
-