พระเมตตา ใต้ฟ้าเดียวกัน

รายละเอียด

ครั้งที่จัดทำ
ISBN/ISSN
978-616-92269-2-5
ผู้จัดทำ
มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
เลขหมู่
923.1 พ361