เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา พ.ศ.2510

รายละเอียด

ครั้งที่จัดทำ
1
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ผู้แต่ง
สำนักพระราชวัง
ISBN/ISSN
974-9958-11-X
หมวดหมู่
900
ผู้จัดทำ
-
ปีที่จัดทำ
2549
สถานที่จัดทำ
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ลักษณะวัสดุ
-
ชื่อชุด
-
เลขหมู่
971 ส 691 ส
หัวเรื่อง
1.ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- สหรัฐอเมริกา. 2.ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ประเทศแคนาดา. I.ชื่อเรื่อง.