ราชอาณาจักรสยาม ณ พระราชวังฟงแตนโบล คณะราชทูตสยาม

รายละเอียด

ครั้งที่จัดทำ
1
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ผู้แต่ง
อรรถดา คอมันตร์
ISBN/ISSN
978-616-7827-00-1
หมวดหมู่
900
ผู้จัดทำ
-
ปีที่จัดทำ
2556
สถานที่จัดทำ
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ลักษณะวัสดุ
-
ชื่อชุด
-
เลขหมู่
959.37 อ-ร
หัวเรื่อง
1.ไทย -- ความสัพันธ์กับต่างประเทศ -- ฝรั่งเศส. 2.เครื่องบรรณาการ. I.ปรีดี พิศภูมิวิถี, ผู้แปล. II.ชื่อเรื่อง.
บทคัดย่อ/บันทึก
-