พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมิกถา

รายละเอียด

ครั้งที่จัดทำ
2
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ผู้แต่ง
ราชบัณฑิตยสถาน
ISBN/ISSN
978-616-7073-42-2
หมวดหมู่
800
ผู้จัดทำ
-
ปีที่จัดทำ
2554
สถานที่จัดทำ
บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด
ลักษณะวัสดุ
-
ชื่อชุด
-
เลขหมู่
895.9103 ร 421 พ
หัวเรื่อง
1.ไตรภูมิ -- พจนานุกรม. 2.วรรณคดีไทย -- สมัยสุโขทัย -- พจนานุกรม. I.ชื่อเรื่อง.
บทคัดย่อ/บันทึก
-