หกสิบทัศ : หกสิบทัศน์

รายละเอียด

ครั้งที่จัดทำ
1
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ผู้แต่ง
ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
ISBN/ISSN
974-8363-25-2
หมวดหมู่
800
ผู้จัดทำ
-
ปีที่จัดทำ
2538
สถานที่จัดทำ
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ลักษณะวัสดุ
-
ชื่อชุด
-
เลขหมู่
808.88 อ778อ
หัวเรื่อง
1.กฎหมาย. I.ชื่อเรื่อง.
บทคัดย่อ/บันทึก
-