ศิลปกรรมฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายละเอียด

ครั้งที่จัดทำ
1
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ผู้แต่ง
มาวิตา
ISBN/ISSN
974-272-138-6
หมวดหมู่
700
ผู้จัดทำ
-
ปีที่จัดทำ
2542
สถานที่จัดทำ
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ลักษณะวัสดุ
-
ชื่อชุด
-
เลขหมู่
700 ม 529 ศ
หัวเรื่อง
1.ศิลปกรรม. I.ชื่อเรื่อง.
บทคัดย่อ/บันทึก
-