สารานุกรมของใช้พื้นบ้านไทยในอดีต เขตหัวเมืองฝ่ายเหนือ

รายละเอียด

ครั้งที่จัดทำ
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ผู้แต่ง
รองศาสตราจารย์สนม ครุฑเมือง
ISBN/ISSN
974-596-539-1
หมวดหมู่
600
ผู้จัดทำ
-
ปีที่จัดทำ
-
สถานที่จัดทำ
บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ จำกัด
ลักษณะวัสดุ
-
ชื่อชุด
-
เลขหมู่
621.903 ส193ส
หัวเรื่อง
1.สารานุกรม. I.ชื่อเรื่อง.
บทคัดย่อ/บันทึก
-