ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชการที่ 5 เล่ม 1

รายละเอียด

ครั้งที่จัดทำ
1
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ผู้แต่ง
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
ISBN/ISSN
974-417-443-9
หมวดหมู่
600
ผู้จัดทำ
-
ปีที่จัดทำ
2542
สถานที่จัดทำ
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ลักษณะวัสดุ
-
ชื่อชุด
-
เลขหมู่
616.024 ค123 ต ล.1
บทคัดย่อ/บันทึก
-