ผ้าไทย พัฒนาการทางอุตสาหกรรมและสังคม

รายละเอียด

ครั้งที่จัดทำ
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ผู้แต่ง
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ISBN/ISSN
-
หมวดหมู่
600
ผู้จัดทำ
-
ปีที่จัดทำ
-
สถานที่จัดทำ
บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ จำกัด
ลักษณะวัสดุ
-
ชื่อชุด
-
เลขหมู่
677.02864 บ 189
หัวเรื่อง
1.อุตสาหกรรมสิ่งทอ. 2.การทอผ้า. I.ชื่อเรื่อง.
บทคัดย่อ/บันทึก
-