พระบิดาแห่งพลังงานไทย

รายละเอียด

ครั้งที่จัดทำ
1
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ผู้แต่ง
กระทรวงพลังงานร่วมกับสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ISBN/ISSN
974-9822-14-5
หมวดหมู่
500
ผู้จัดทำ
-
ปีที่จัดทำ
2549
สถานที่จัดทำ
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ลักษณะวัสดุ
-
ชื่อชุด
-
เลขหมู่
531.6 ก-พ
หัวเรื่อง
1.เกษตรกรรม -- การใช้พลังงาน. I.ชื่อเรื่อง.
บทคัดย่อ/บันทึก
-