ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

รายละเอียด

ครั้งที่จัดทำ
1
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ผู้แต่ง
ราชบัณฑิตยสถาน
ISBN/ISSN
978-616-7073-72-9
หมวดหมู่
400
ผู้จัดทำ
-
ปีที่จัดทำ
2556
สถานที่จัดทำ
บริษัท ธนาเพรส จำกัด
ลักษณะวัสดุ
-
ชื่อชุด
-
เลขหมู่
495.9 ร-ภ
หัวเรื่อง
1.กลุ่มประเทศอาเซียน -- ภาษา. 2.กลุ่มประเทศอาเซียน -- ความเป็นอยู่และประเพณี. 3.ภาษากับวัฒนธรรม. I.ชื่อเรื่อง.
บทคัดย่อ/บันทึก
-