ภาษาเขมรถิ่นไทย

รายละเอียด

ครั้งที่จัดทำ
1
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ผู้แต่ง
ราชบัณฑิตยสถาน
ISBN/ISSN
987-616-7073-68-2
หมวดหมู่
400
ผู้จัดทำ
-
ปีที่จัดทำ
2556
สถานที่จัดทำ
หจก อรุณการพิมพ์
ลักษณะวัสดุ
-
ชื่อชุด
-
เลขหมู่
495.932 ร-ค
หัวเรื่อง
1.ภาษาเขมร. 2.ภาษาถิ่น. I.ชื่อเรื่อง.
บทคัดย่อ/บันทึก
-