หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอาหรับ

รายละเอียด

ครั้งที่จัดทำ
1
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ผู้แต่ง
ราชบัณฑิตยสถาน
ISBN/ISSN
978-616-7073-37-8
หมวดหมู่
400
ผู้จัดทำ
-
ปีที่จัดทำ
2554
สถานที่จัดทำ
บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด
ลักษณะวัสดุ
-
ชื่อชุด
-
เลขหมู่
400 ร-ห
หัวเรื่อง
1.ภาษาอาหรับ -- การถอดตัวอักษร. 2.ภาษาไทย -- คำและวลีภาษาต่างประเทศ. I.ชื่อเรื่อง.
บทคัดย่อ/บันทึก
-