สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน

รายละเอียด

ครั้งที่จัดทำ
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ผู้แต่ง
บริการ
ISBN/ISSN
974-8364-01-1
หมวดหมู่
300
ผู้จัดทำ
-
ปีที่จัดทำ
2538
สถานที่จัดทำ
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ลักษณะวัสดุ
-
ชื่อชุด
-
เลขหมู่
327.593049 บ215ส
หัวเรื่อง
1.ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- เดนมาร์ก. I.ชื่อเรื่อง.
บทคัดย่อ/บันทึก
-