ช่างสิบหมู่

รายละเอียด

ครั้งที่จัดทำ
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ผู้แต่ง
กรมศิลปากร
ISBN/ISSN
974-417-822-1
หมวดหมู่
300
ผู้จัดทำ
-
ปีที่จัดทำ
2549
สถานที่จัดทำ
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ลักษณะวัสดุ
-
ชื่อชุด
-
เลขหมู่
306 ศ528
หัวเรื่อง
1.ช่างสิบหมู่. I.ชื่อเรื่อง.
บทคัดย่อ/บันทึก
-