นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

รายละเอียด

ครั้งที่จัดทำ
1
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ผู้แต่ง
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ISBN/ISSN
978-974-8259-51-2
หมวดหมู่
000
ผู้จัดทำ
-
ปีที่จัดทำ
2555
สถานที่จัดทำ
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ลักษณะวัสดุ
-
ชื่อชุด
-
เลขหมู่
089 น-
หัวเรื่อง
1.วัฒนธรรม -- การแพร่กะจายนวัตกรรม. I.ชื่อเรื่อง.
บทคัดย่อ/บันทึก
-